1 1 20


1 1 20 Genesis 1 : 1 - 20, nIV - The Beginning - In the beginning God

Uznanie dla adresatw wyraone dzikczynn modlitw 3 Dziki czynimy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze, ilekro modlimy si za was - 4 odkd usyszelimy o waszej wierze w Chrystusie Jezusie i o waszej mioci, jak ywicie dla wszystkich witych. 25 Jego sug staem si wedug zleconego mi wobec was Boego wodarstwa: mam wypeni posannictwo goszenia sowa Boego. Zapowied gwnego tematu 16 Bo ja nie wstydz si Ewangelii, jest bowiem ona moc Bo ku zbawieniu dla kadego wierzcego, najpierw dla yda, potem dla Greka. 18 I On jest Gow Ciaa - Kocioa.

uzdolni do uczestnictwa w dziale witych w wiatoci. 11 Gorco bowiem pragn was zobaczy, aby wam uyczy nieco daru duchowego dla waszego umocnienia, 12 to jest abymy si u was nawzajem pokrzepili wspln wiar - wasz i moj. Adres 1 1 Pawe, z woli Boej aposto Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz 1, brat, 2 do witych i wiernych w Chrystusie braci w Kolosach: aska wam i pokj od Boga, Ojca naszego! Wszystko przez Niego i dla Niego 5 zostao stworzone. All rights reserved worldwide. Udzia adresatw w skutkach odkupienia 21 I was, ktrzy bylicie niegdy obcymi dla Boga i Jego wrogami przez sposb mylenia i wasze ze czyny, 22 teraz znw pojedna w doczesnym Jego ciele 9 przez mier, by stawi was wobec siebie jako witych i nieskalanych. 27 Podobnie te i mczyni, porzuciwszy normalne wspycie z kobiet, zapaali nawzajem dz ku sobie, mczyni z mczyznami uprawiajc bezwstyd i na samych sobie ponoszc zapat nalen za zboczenie. 23 I zamienili chwa 6 niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy miertelnego czowieka, ptakw, czworononych zwierzt i pazw.

Genesis 1 st petersinsel : 1 frauenlauf bern anmeldeschluss - 20, kJV - In the frauenlauf bern anmeldeschluss beginning God created the

1 1 20

1, in the beginning God created the heavens and the earth. Modlitwa i zapowied przybycia 8 Na samym pocztku skadam dziki Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich; poniewa o wierze waszej mwi si po caym wiecie.,

rigi von luzern 3 Jest to Ewangelia o Jego Synu - pochodzcym wedug ciaa z rodu Dawida, 4 a ustanowionym wedug Ducha witoci 1 przez powstanie z martwych penym mocy Synem Boym - o Jezusie Chrystusie, Panu naszym.,

Rz 1 - Biblia Tysiclecia - Deon

1 1 20

Kol 1 - Biblia Tysiclecia - Deon

1 1 20

Rdz, 1, 1-31

1 1 20

2, now the earth was formless and empty, darkness was over the surface of the deep, and the Spirit. 32 Oni to, mimo e dobrze znaj wyrok Boy, i ci, ktrzy si takich czynw dopuszczaj, winni s mierci, nie tylko je popeniaj, ale nadto chwal tych, ktrzy to czyni., Adres 1 1 Pawe, suga Chrystusa Jezusa, z powoania aposto, przeznaczony do goszenia Ewangelii Boej, 2 ktr Bg przedtem zapowiedzia przez swoich prorokw w Pismach witych.,

29 7, peni s te wszelakiej nieprawoci, przewrotnoci, chciwoci, niegodziwoci., Jest ni Chrystus pord was - nadzieja chway.,

Jura Sushi - Japanese Restaurant - Macei, Brazil

1 1 20

Ricardo als Arbeitgeber: Gehalt, Karriere, Benefits kununu

1 1 20

Schweizerdeutsch: Kennst du diese

1 1 20

Genesis 1 : 1 -. 28 A poniewa nie uznali za suszne zachowa prawdziwe poznanie Boga, wyda ich Bg na pastw na nic niezdatnego rozumu, tak e czynili to, co si nie godzi., Arka7, 1-57, 6-24 Potop8, 1-198, 20-22 Przymierze Boga z Noem9, 1-179, 18-29 Noe przeklina Kanaana, a bogosawi Sema10, 1-32 dzieje potomkw noego Pochodzenie ludzkoci popotopowej11, 1-9 Wiea Babel11, 10-26 Potomkowie Sema11, 27-32 dzieje patriarchw izraelskich dzieje potomkw teracha abraham Rodzina., 5 Przez Niego st petersinsel otrzymalimy ask i urzd apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwa wszystkich pogan dla posuszestwa wierze.,

17 On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie., 24 Dlatego wyda ich Bg poprzez podania ich serc na up nieczystoci, tak i dopuszczali si bezczeszczenia wasnych cia.,

Lego, star Wars Sok Millennium (75192) - Ceny

1 1 20

Stirling, highland, games, saturday 15th August 2020

1 1 20

0 thoughts on “1 1 20

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.